Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
言っていることはもっともだ。
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
・・・・に同意している。
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
心から・・・・という意見を支持する。
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

大まかに言って、・・・・に反対である。
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・の理由で・・・・に反対である。
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
・・・・に強く反対である。
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・という意見に断固として反対する。
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

・・・・と言えるかもしれない。
.....라고 말하고 싶습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
・・・・のように見受けられる。
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
私の意見では、・・・・
제 생각에는, ...
Henkilökohtainen mielipide
私の見方だと、・・・・
저의 관점에서는, ...
Henkilökohtainen mielipide
私の意見としては、・・・・
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Henkilökohtainen mielipide
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
加えて、これに反する意見もある:・・・・
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
確かにそうだが、しかし・・・・
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
それどころか、・・・・
반대로, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方では・・・・
한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
しかしその一方で・・・・
다른 한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
・・・・にもかかわらず
... 에도 불구하고, ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
... 한 사실에도 불구하고,
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
科学的に/歴史的に言って・・・・
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
ちなみに、・・・・
부수적으로, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
その上・・・・
게다가, ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti