Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
言っていることはもっともだ。
Si può comprendere il punto di vista di...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
・・・・に同意している。
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
心から・・・・という意見を支持する。
Sostengo l'idea secondo la quale...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

大まかに言って、・・・・に反対である。
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
・・・・に強く反対である。
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・という意見に断固として反対する。
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
A differenza di..., ... mostra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
In contrasto con..., .... è...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... è simile a ... in quanto entrambi...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... e... differiscono in termini di...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

・・・・と言えるかもしれない。
Si potrebbe dunque affermare che...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
・・・・のように見受けられる。
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
私の意見では、・・・・
Secondo il mio punto di vista...
Henkilökohtainen mielipide
私の見方だと、・・・・
Da una prospettiva prettamente personale...
Henkilökohtainen mielipide
私の意見としては、・・・・
Sono dell'idea che...
Henkilökohtainen mielipide
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Spostando l'attenzione verso...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
加えて、これに反する意見もある:・・・・
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
確かにそうだが、しかし・・・・
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
それどころか、・・・・
Al contrario...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方では・・・・
Da un lato...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
しかしその一方で・・・・
Dall'altro...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
・・・・にもかかわらず
A dispetto di...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Nonostante si ritenga che...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientificamente/Storicamente...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
ちなみに、・・・・
A tal proposito...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
その上・・・・
Inoltre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti