Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Si può comprendere il punto di vista di...
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
ฉันยอมรับว่า...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Sostengo l'idea secondo la quale...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
A differenza di..., ... mostra...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In contrasto con..., .... è...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... è simile a ... in quanto entrambi...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... e... differiscono in termini di...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Si potrebbe dunque affermare che...
ฉันจะพูดว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
ดูเหมือนว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Secondo il mio punto di vista...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Da una prospettiva prettamente personale...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Sono dell'idea che...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Spostando l'attenzione verso...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
ยอมรับ...แต่...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Al contrario...
ในทางตรงกันข้าม...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Da un lato...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Dall'altro...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A dispetto di...
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Nonostante si ritenga che...
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientificamente/Storicamente...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
A tal proposito...
โดยบังเอิญ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Inoltre...
นอกจากนี้...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti