Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Согласие
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Я полностью согласен, что...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Я совершенно не соголасен с...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
И наоборот, ... показывает...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
В отличие от...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... и ... различаются в понимании ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Первое...., второе, напротив, ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
Я бы предположил, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
Мне кажется, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
Я считаю, что...
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
По моему мнению...
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Я полагаю, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Нельзя не заметить, что ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
Согласен.., но...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Согласен,... , и тем неменее
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
Напротив,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
С одной стороны
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
С другой стороны...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
Несмотря на
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
Хотя...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Говоря научным языком...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
Между прочим...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
Более того...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti