Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
Értem, amit mond.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
....-val/vel ellentétben, a .......
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
Azt mondanám, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
Hozzátéve ...., de ....
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
Ezzel ellentétben ....
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
Másrészt viszont ....
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
Másrészt ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tudományosan/történelmileg ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
Mellékesen....
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
Továbbá ....
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti