Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
Demek istediğini anlıyorum.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
...'a tamamen katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...'a karşın ...'daki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
Demek istediğim ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
Bana öyle görünüyor ki ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
Bence ...
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
Benim bakış açıma göre ...
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
... görüşündeyim.
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
Bir açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
... olmasına rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
Antiparantez ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
Buna ilaveten ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti