Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... की तुलना मे, ... ... है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
मेरा मानना है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
मुझे लगता है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
मेरी राय है कि...
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
मेरे दृष्टिकोण से
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
मेरा मानना है कि
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
इसके विपरीत
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
एक तरफ से...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
दूसरी तरफ से
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
वैसे...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
इसके अतिरिक्त...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti