Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ik begrijp zijn/haar punt.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Mi tute konsentas, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Mi tute malkonsentas, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
In tegenstelling tot ..., toont ...
En kontrasto al..., ...montras...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...per kontrasto kun...estas...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...estas simila al... rilate...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
La unua..., kontraste, la dua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ik zou zeggen dat ...
Mi dirus, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Het lijkt mij dat ...
Ŝajnas al mi, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Naar mijn mening ...
Miaopinie…
Henkilökohtainen mielipide
Vanuit mijn standpunt ...
El mia vidpunkto...
Henkilökohtainen mielipide
Ik ben van mening dat ...
Mi estas de la opinio, ke...
Henkilökohtainen mielipide
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Toegegeven ..., maar ...
Certe..., sed...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Koncedita, ..., tamen...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Integendeel, ...
Kontraŭe, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Enerzijds ...
Unuflanke...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Anderzijds ...
Aliflanke…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Ondanks ...
Malgraŭ…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ondanks het feit dat ...
Malgraŭ la fakto ke...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Science/Historie parolanta...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Bijkomend ...
Parenteze...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Bovendien ...
Krome...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti