Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Je comprends son point de vue.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Je suis entièrement d'accord que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
...and... sont similaires/différents au regard de...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
En opposition avec..., ...montre...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... की तुलना मे, ... ... है.
..., par contraste avec..., est/sont...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...est similaire à... en ce qui concerne...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...et... diffèrent en termes de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Le premier..., a contrario, le second...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

मेरा मानना है कि...
Je dirais que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
मुझे लगता है कि...
Il me semble que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
मेरी राय है कि...
À mon sens...
Henkilökohtainen mielipide
मेरे दृष्टिकोण से
Selon mon point de vue...
Henkilökohtainen mielipide
मेरा मानना है कि
Je suis d'opinion que...
Henkilökohtainen mielipide
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
यह सच है कि..., लेकिन...
De l'avis général..., mais...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
यह सच है कि..., लेकिन...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Il va de soi que..., cependant...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
इसके विपरीत
Au contraire, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
एक तरफ से...
D'un coté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
दूसरी तरफ से
D'un autre côté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
इन... के होते हुए भी...
En dépit de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
इन... के होते हुए भी...
En dépit du fait que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
वैसे...
À propos de...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
इसके अतिरिक्त...
En outre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti