Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Tende-se a concordar com...porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Percebe-se o seu propósito.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
É consenso que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tende-se a discordar de...porque...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
Discorda-se totamente de/do/da...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Opõe-se à idéia que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
Em contraste com..., mostra que...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
...em contraste com...é/são...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
...e...diferem em termos de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Examina-se/Analisa-se agora...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
Reconhecidamente..., mas...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
Reconhecidamente....Porém...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
Ao contrário,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
Por um lado...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
Por outro lado...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
Apesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
A despeito de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
Incidentalmente...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
Além disso,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti