Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
... की तुलना मे, ... ... है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
मेरा मानना है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
मुझे लगता है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
मेरी राय है कि...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
मेरे दृष्टिकोण से
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
मेरा मानना है कि
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
इसके विपरीत
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
एक तरफ से...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
दूसरी तरफ से
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
वैसे...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
इसके अतिरिक्त...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti