Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Mi tute konsentas, ke...
أتفق تماماً على أنّ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Mi tute malkonsentas, ke...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En kontrasto al..., ...montras...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...per kontrasto kun...estas...
على النقيض من... هو \ هم...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...estas simila al... rilate...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...kaj... malsamas en terminoj de...
...و ... يختلف من حيثُ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
La unua..., kontraste, la dua...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Mi dirus, ke...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Ŝajnas al mi, ke...
يبدو لي أنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Miaopinie…
في رأيِي...
Henkilökohtainen mielipide
El mia vidpunkto...
مِنْ وجهة نظري...
Henkilökohtainen mielipide
Mi estas de la opinio, ke...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Henkilökohtainen mielipide
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Estas mia kredo, ke... ĉar...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Certe..., sed...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Koncedita, ..., tamen...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Kontraŭe, ...
على العكس، ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Unuflanke...
من جهةٍ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Aliflanke…
من جهةٍ أخرى...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Malgraŭ…
على الرغم من...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Malgraŭ la fakto ke...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Science/Historie parolanta...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Parenteze...
وبالمناسبة فإنّ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Krome...
علاوة على ذلك...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti