Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
Értem, amit mond.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
....-val/vel ellentétben, a .......
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
Azt mondanám, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
Hozzátéve ...., de ....
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
Ezzel ellentétben ....
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
Másrészt viszont ....
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
Másrészt ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tudományosan/történelmileg ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
Mellékesen....
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
Továbbá ....
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti