Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
Demek istediğini anlıyorum.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
...'a tamamen katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
...'a karşın ...'daki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
Demek istediğim ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
Bana öyle görünüyor ki ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
Bence ...
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
Benim bakış açıma göre ...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
... görüşündeyim.
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
İnancıma göre ... çünkü ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
... olmasına rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
Antiparantez ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
Buna ilaveten ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti