Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
ฉันยอมรับว่า...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
ฉันจะพูดว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
ดูเหมือนว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
ยอมรับ...แต่...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
ในทางตรงกันข้าม...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
โดยบังเอิญ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
นอกจากนี้...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti