Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
Înţeleg punctul său de vedere.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
Sunt în totalitate de acord că...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mă opun total ideii conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
Aş putea spune că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
Impresia mea este că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
După părerea mea,...
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
Din punctul meu de vedere...
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
Sunt de părere că...
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
Convingerea mea este că... deoarece...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
Admitem faptul că..., dar...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se admite faptul că..., însă...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
Din contră,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
Pe de o parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
Pe de altă parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
Contrar...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
În ciuda faptului că...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
Întâmplător...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
Mai mult decât atât...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti