Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

En términos generales, coincido con X porque...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Uno tiende a concordar con X ya que...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Comprendo su planteamiento...
言っていることはもっともだ。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Coincido totalmente en que...
・・・・に同意している。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Respaldo completamente la idea de que...
心から・・・・という意見を支持する。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Difiero completamente en relación a...
・・・・に強く反対である。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Me opongo firmemente a la idea de que...
・・・・という意見に断固として反対する。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En contraste con..., ... muestra...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... en contraste con... es/son...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... es similar a... en lo referente a...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... y... difieren en relación a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Podría decir que...
・・・・と言えるかもしれない。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
A mi parecer...
・・・・のように見受けられる。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
En mi opinión...
私の意見では、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Desde mi punto de vista...
私の見方だと、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Soy de la opinión de que...
私の意見としては、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
A mi parecer... debido a que...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Es cierto que..., pero...
確かにそうだが、しかし・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Por el contrario,...
それどころか、・・・・
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Por una parte...
一方では・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Por otra parte...
しかしその一方で・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
A pesar de...
・・・・にもかかわらず
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
A pesar de que...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Desde el punto de vista científico / histórico...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Cabe acotar...
ちなみに、・・・・
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Además,...
その上・・・・
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti