Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Графики изображают прямую на уровне...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
На рисунке мы можем увидеть...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Kuvan esittely
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Форма графика показывает, что...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Таким образом график может быть использован для предсказания...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

... обозначает
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
... обозначает
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
Диаграмма... рассматривает...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti
Диаграмма... изображает...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti