Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Графики изображают прямую на уровне...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
На рисунке мы можем увидеть...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Kuvan esittely
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Форма графика показывает, что...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

... обозначает
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavion alla oleva teksti
... обозначает
... figürü ...'i gösteriyor.
Kaavion alla oleva teksti
Диаграмма... рассматривает...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavion alla oleva teksti
Диаграмма... изображает...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavion alla oleva teksti