Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Графики изображают прямую на уровне...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
На рисунке мы можем увидеть...
La bildo montras...
Kuvan esittely
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Форма графика показывает, что...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Таким образом график может быть использован для предсказания...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

... обозначает
Figuro... reprezente...
Kaavion alla oleva teksti
... обозначает
Figuro... montrante...
Kaavion alla oleva teksti
Диаграмма... рассматривает...
Diagramo... ekzamenante...
Kaavion alla oleva teksti
Диаграмма... изображает...
Diagramo... prezente...
Kaavion alla oleva teksti