Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Tässä kuvassa näkyy...
Kuvan esittely
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavio ... edustaa...
Kaavion alla oleva teksti
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kuva ... näyttää...
Kaavion alla oleva teksti
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Kaavio ... tarkastelee...
Kaavion alla oleva teksti
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Kaavio ... esittää...
Kaavion alla oleva teksti