Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Ezen belül a kép tartalmaz ...
画像は・・・・を含んでいる。
Kuvan esittely
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavion alla oleva teksti
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
図・・・・は・・・・を表している。
Kaavion alla oleva teksti
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavion alla oleva teksti
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavion alla oleva teksti