Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'immagine mostra...
Kuvan esittely
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... rappresenta...
Kaavion alla oleva teksti
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... mostra...
Kaavion alla oleva teksti
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Il diagramma... spiega...
Kaavion alla oleva teksti
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Il diagramma...rappresenta...
Kaavion alla oleva teksti