Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Resmin içinde ... de dahil durumda.
На рисунке мы можем увидеть...
Kuvan esittely
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

... figürü ...'yi temsil ediyor.
... обозначает
Kaavion alla oleva teksti
... figürü ...'i gösteriyor.
... обозначает
Kaavion alla oleva teksti
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Диаграмма... рассматривает...
Kaavion alla oleva teksti
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Диаграмма... изображает...
Kaavion alla oleva teksti