Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Resmin içinde ... de dahil durumda.
L'image contient...
Kuvan esittely
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figure...représentant...
Kaavion alla oleva teksti
... figürü ...'i gösteriyor.
Figure...montrant...
Kaavion alla oleva teksti
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramme...examinant...
Kaavion alla oleva teksti
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramme...indiquant...
Kaavion alla oleva teksti