Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Resmin içinde ... de dahil durumda.
A figura contém...
Kuvan esittely
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
A forma do diagrama demonstra que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figura...representando...
Kaavion alla oleva teksti
... figürü ...'i gösteriyor.
Figura...mostrando...
Kaavion alla oleva teksti
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagrama...examinando...
Kaavion alla oleva teksti
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagrama...representando...
Kaavion alla oleva teksti