Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Kuvan esittely
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Kaavion alla oleva teksti
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Kaavion alla oleva teksti
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Kaavion alla oleva teksti
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Kaavion alla oleva teksti