Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
V obrázku je obsažen(a)...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Kuvan esittely
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Tvar grafu ukazuje, že...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavion alla oleva teksti
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... figürü ...'i gösteriyor.
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... zkoumá...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... znázorňuje
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavion alla oleva teksti