Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
V obrázku je obsažen(a)...
图片中包含...
Kuvan esittely
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
图表表明...,因此得出...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Tvar grafu ukazuje, že...
图表的变化表明...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
因此,该图表可以用来预测...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
数字...代表...
Kaavion alla oleva teksti
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
数字...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... zkoumá...
示图...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... znázorňuje
示图...描绘...
Kaavion alla oleva teksti