Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Kuvan esittely
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Kaavion alla oleva teksti
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Kaavion alla oleva teksti