Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
V obrázku je obsažen(a)...
Kuvan esittely
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavion alla oleva teksti
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kaavion alla oleva teksti
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram... zkoumá...
Kaavion alla oleva teksti
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... znázorňuje
Kaavion alla oleva teksti