Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Tässä kuvassa näkyy...
Kuvan esittely
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Kaavio ... edustaa...
Kaavion alla oleva teksti
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Kuva ... näyttää...
Kaavion alla oleva teksti
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Kaavio ... tarkastelee...
Kaavion alla oleva teksti
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Kaavio ... esittää...
Kaavion alla oleva teksti