Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Billedet indeholder...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Kuvan esittely
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafens facon demonstrerer at...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur... repræsenterer...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Kaavion alla oleva teksti
Figur... viser...
... figürü ...'i gösteriyor.
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... undersøger...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... skildrer...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Kaavion alla oleva teksti