Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Grafen viser et plateau ved niveauet...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Billedet indeholder...
画像は・・・・を含んでいる。
Kuvan esittely
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafens facon demonstrerer at...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur... repræsenterer...
図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavion alla oleva teksti
Figur... viser...
図・・・・は・・・・を表している。
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... undersøger...
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... skildrer...
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavion alla oleva teksti