Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Billedet indeholder...
Dentro de la figura se encuentra...
Kuvan esittely
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafens facon demonstrerer at...
La forma del gráfico demuestra que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur... repræsenterer...
La figura... representa...
Kaavion alla oleva teksti
Figur... viser...
La figura... muestra...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... undersøger...
El diagrama... analiza...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... skildrer...
El diagrama... representa...
Kaavion alla oleva teksti