Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Kuvan esittely
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
Kaavion alla oleva teksti
Figur... viser...
Figure…showing…
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
Kaavion alla oleva teksti
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
Kaavion alla oleva teksti