Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Kaavion alla oleva teksti