Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
V obrázku je obsažen(a)...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... zkoumá...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagram... znázorňuje
Kaavion alla oleva teksti