Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Kaavion alla oleva teksti