Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
Billedet indeholder...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Figur... repræsenterer...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Figur... viser...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... undersøger...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagram... skildrer...
Kaavion alla oleva teksti