Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
Această imagine conţine...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Forma graficului demonstrează că...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Figura...reprezintă...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Figura...arătând...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagrama...exprimând...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagrama...reprezentând...
Kaavion alla oleva teksti