Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
L'image contient...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Figure...représentant...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Figure...montrant...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramme...examinant...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagramme...indiquant...
Kaavion alla oleva teksti