Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
Rysunek zawiera...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Rysunek... przedstawia...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Rysunek... pokazuje...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram...bada...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagram... zobrazowuje...
Kaavion alla oleva teksti