Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
이 그림 속에는 ...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
...를 나타내는 표
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
...을 보여주는 표
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
...을 관찰한 표
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
...을 보여주는 표
Kaavion alla oleva teksti