Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
图表表明...,因此得出...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
图表的变化表明...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Kaavion alla oleva teksti