Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
L'immagine mostra...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
L'immagine... rappresenta...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
L'immagine... mostra...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Il diagramma... spiega...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Il diagramma...rappresenta...
Kaavion alla oleva teksti