Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
La bildo montras...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Figuro... reprezente...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Figuro... montrante...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramo... ekzamenante...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagramo... prezente...
Kaavion alla oleva teksti