Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
Dentro de la figura se encuentra...
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La forma del gráfico demuestra que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
La figura... representa...
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
La figura... muestra...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
El diagrama... analiza...
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
El diagrama... representa...
Kaavion alla oleva teksti