Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Bilden visar ...
На рисунке мы можем увидеть...
Kuvan esittely
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Formen på diagrammet visar på att ...
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur ... respresenterar ...
... обозначает
Kaavion alla oleva teksti
Figur ... visar ...
... обозначает
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... undersöker ...
Диаграмма... рассматривает...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... skildrar ...
Диаграмма... изображает...
Kaavion alla oleva teksti