Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Bilden visar ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Kuvan esittely
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Formen på diagrammet visar på att ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur ... respresenterar ...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Kaavion alla oleva teksti
Figur ... visar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... undersöker ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... skildrar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Kaavion alla oleva teksti